از تاریخ
 تا تاریخ
 
شرکت در جشنواره

شرکت در جشنواره

اگر چنانچه متقاضی حضور در هریک از سه بخش تئاتر صحنه ای هستید که در بازه زمانی اول مرداد ماه تا پایان مهرماه ۱۳۹۷ روی صحنه رفته اید، برای تکمیل فرم های شرکت در ...