از تاریخ
 تا تاریخ
 
به کوشش عباس اقسامی و توسط انتشارات نمایش
مجموعه مقالات سمینار پژوهشی سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر منتشر شد

به کوشش عباس اقسامی و توسط انتشارات نمایش
مجموعه مقالات سمینار پژوهشی سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر منتشر شد

کتاب مجموعه مقالات سمینار پژوهشی "نقش گروه‌ها و نهادهای سازمان یافته در شکل‌گیری و توسعه تئاتر" که از ۱۵ دی ماه ۹۴ به مدت دوروز در پژوهشکده فرهنگ و هنر برگزار ...