در حال بارگذاری ...
 • کارگاه‌ها و نشست‌های سی امین جشنواره تئاتر فجر

   

  کارگاه های آموزشی

  1. کارگاه «بدن در سایه‌ها» پورگاس تاتوریس(یونان)، 5 تا 8 بهمن 90 در پلاتو شماره 1 تئاتر شهر

  2. کارگاه «ماسک» برایان دالی(کانادا)، 5 و 6 بهمن 90 در طبقه هفتم تالار وحدت

  3. «ارتباط تنفس و تصور» پاتریک رامپو(آمریکا)، 6 تا 10 بهمن 90 در تماشاخانه سنگلج

  4. «میزانسن، افسانه شخصی اجراگر» رابینسون ساویتسکی(برزیل)، 6 تا 10 بهمن 90در کارگاه نمایش تئاتر شهر

  5. بازی با فضا در مکان‌های غیر نمایشی، ژان ماری پرادیر، فرانسه

  6. میزانسن چیست؟، ژاک سل، فرانسه

  7. مدیریت تئاتر چیست، ژاک سل، فرانسه

  8. خلاقیت بازیگر بین سنت و مدرنیته ماورای موزه‌های فرهنگی، ژان ماری پرایدر، فرانسه

  9. چالش‌های پرفورمنس آرت و تئاتر تجربی، نگره‌های جدید، امید هاشمی

   

  نشست‌های تخصصی

  1. «بازی با فضا در مکان‌های غیر نمایشی» ژان ماری پرادیر(فرانسه)، 7 بهمن 90 در تالار کنفرانس تئاتر شهر

  2. «خلاقیت بازیگر بین سنت و مدرنیته، ماورای مرزهای فرهنگی» ژان ماری پرادیر(فرانسه)، 8 بهمن 90 در تالار کنفرانس تئاتر شهر

  3. «میزانسن چیست» ژاک لسل(فرانسه)، 10 بهمن 90 در تالار کنفرانس تئاتر شهر

  4. «چالش‌های پرفورمنس آرت و تئاتر تجربی، نگره های جدید» امید هاشمی(فرانسه)، 6 بهمن 90 ،تالار کنفرانس تئاتر شهر

  5. «مدیریت تئاتر چیست» ژاک لسل(فرانسه)، 11 بهمن 90 در تالار کنفرانس تئاتر شهر