در حال بارگذاری ...
 • نشست های بیست‌وسومین دوره جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر

   

  سمینار گفتگوی تئاتر ایران و جهان

  1. [گفت‌وگو درباره] یک بلیت برای بهشت و تولدت مبارک دن‌کیشوت [بی‌نا]، [بی‌جا]، [بی‌تا]

  2. اسرار شبانه پرو، [بی‌نا] در کتابخانه تئاترشهر [5/11/1383]

  3. هنگامی که بلبل از خواندن می‌ایستد، [بی‌نا] در کتابخانه تئاترشهر [5/11/1383]

  4. آنتیگونه، [بی‌نا]در کتابخانه تئاترشهر 6/11/1383

  5. الهملت، [بی‌نا] در کتابخانه تئاترشهر 6/11/1383 

  6. آرنولت، [بی‌نا] در کتابخانه تئاترشهر 7/11/1383

  7. سامورائی مجنون، [بی‌نا]در کتابخانه تئاترشهر  [8/11/1383]

  8. شب خواهران برونته، [بی‌نا] در کتابخانه تئاترشهر [8/11/1383]

  9. به‌کارگیری زبان صحنه در نمایشنامه باغ آلبالو، ویکتور گولچنکو در خانه هنرمندان ایران [4/11/1383] 

  10. تئاتر خیابانی و عوامل مؤثر در آن، گروه تئاتر هفت در خانه هنرمندان ایران [5/11/1383]

  11. تحلیل نقش‌های زنان و مردان در نمایشهای چخوف(با تکیه بر نمایشنامه‌های دایی وانیا و سه‌ خواهر)، ویکتور گولچنکو در خانه هنرمندان ایران 6/11/1383 

  12. نقش زنان نویسنده در ادبیات اروپا، مارگارت بورلو در خانه هنرمندان ایران 7/11/1383

  13. نقش‌های جوانان در زندگی اجتماعی و اهداف آنها با تکیه بر نمایش شب خواهران برونته در خانه هنرمندان ایران 8/11/1383

  14. تئاتر چخوف(با تکیه بر نمایشنامه مرغ دریایی)، ویکتور گولچنکو در خانه هنرمندان ایران 9/11/1383

  15. [مراحل شکل‌گیری شخصیت‌های شب خواهران برونته]، سونیا کارادجا [گروه مارین باد] [بی‌جا]، [بی‌تا]

   

  میزگرد سیستم‌های تئاتری‌

  1. سیستم تئاتر در فرانسه سیستم تئاتر در ایتالیا، ونسان اش و جورجیو جناری در کافه تریا  سالن چهارسو [بی‌تا]

  2. سیستم‌های تئاتری[در انگلستان، بلژیک و لهستان]، جین فرر، فرای لیسن و ماوسیچ نواک در کافه تریا سالن چهارسو [بی‌تا]

  3. سیستم‌های تئاتری[در انگلستان، اسلوونی و ایرلند]، استلا هال، دوشان یوانویچ، رز فنتون و کارنا جانسون در کافه تریا سالن چهارسو [بی‌تا]